Monika Kordiak - przewodnicząca

Katarzyna Druzga - z ca. przewodniczącej

Zuzanna Kowalczyk - skarbnik

Agnieszka Sztukowska - sekretarz

Członkowie:

Eliza Maksyminko

Hanna Schubert

Magdalena Schubert

Marta Skrzypek

Lidia Jamrozik

Jolanta Wczesna

Monika Wysocka

Anna Rosiewicz

Natalia Wieczorek

Wpłaty można dokonać na nr konta bankowego:

28 8409 0001 0105 3948 2000 0001

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.