Hanna Schubert - przewodnicząca

Natalia Wieczorek - z ca. przewodniczącej

Agnieszka Nowak - skarbnik

Agnieszka Sztukowska - sekretarz

Członkowie:

Beata Perska

Emilia Wróbel

Marta Skrzypek

Agnieszka Bochen

Małgorzata Grzęda

Druzga Katarzyna

Arleta Zadka

Anna Rosiewicz

Joanna Chalińska

Paulina Rasiak.

Wpłaty można dokonać na nr konta bankowego:

28 8409 0001 0105 3948 2000 0001

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.