Rodzicu!

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach  ogłasza, że od 1 lutego 2023r. do dnia 28 lutego 2023r. do godz. 15.00 możesz zapisać swoje dziecko do naszego przedszkola.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej przedszkola lub w sekretariacie. Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola do 31 stycznia  wypełniają i przekazują wychowawcy grupy deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Prosimy o terminowe dostarczenie wymaganej dokumentacji.