Przedszkole w Sośniach

ul. Wielkopolska 43
63-435 Sośnie
tel./fax 62 739 10 23