Dyrektor mgr Halina Czemiel

wicedyrektor mgr Andrzej Maciejewski

Wychowawcy:

mgr Anetta Wlażlińska

mgr Małgorzata Mokwińska

mgr Magdalena Pinkowska

mgr Grażyna Szewczyk

Nauczyciele:

mgr Monika Wittek

mgr Ilona Dobras

mgr Katarzyna Płókarz

Nauczyciel wspomagający:

mgr Magdalena Dolata - Łopata.

Psycholog:

mgr Katarzyna Walczak

Pracownicy obsługi:

Anna Fibig

Danuta Gorzelańczyk

Danuta Pastuszak

Iwona Smardz

Nikola Wlazła

Angelika Urban