Dyrektor mgr Halina Czemiel

wicedyrektor mgr Andrzej Maciejewski

Wychowawcy:

mgr Sylwia Maciejewska

mgr Małgorzata Mokwińska

mgr Magdalena Pinkowska

mgr Grażyna Szewczyk

Nauczyciele:

mgr Monika Wittek

mgr Aneta Rudowicz

mgr Katarzyna Płókarz

mgr Alina Młynarczyk.

Nauczyciel wspomagający:

mgr Magdalena Dolata - Łopata.

Pracownicy obsługi:

Anna Fibig

Danuta Gorzelańczyk

Danuta Pastuszak

Iwona Smardz

Nikola Wlazła