uwaga 

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach informuje, że otrzymaliśmy pisemną zgodę Wójta Gminy Sośnie na uruchomienie 7 – 8 godzinnego przedszkola w Szkole Filialnej w Bogdaju

5. Rekrutacja  Szanowni Państwo,

  w związku z licznymi pytaniami, w imieniu Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu przeanalizowania złożonych dokumentów dotyczących przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Sośniach na rok szkolny 2023/2024,  wyjaśniam, że dyrektor nie ma żadnego wpływu na przebieg rekrutacji poza powołaniem Komisji Rekrutacyjnej. Ta zaś komisja przyznaje punkty poszczególnym dzieciom zgodnie z literą obowiązującego prawa.  W tym roku złożono 49 wniosków z prośbą o przyjęcie do przedszkola. Miejsc w przedszkolu na następny rok szkolny mamy tylko 25, wobec tego tyle dzieci możemy przyjąć.

5. Rekrutacja

 

       Informujemy, że  lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024, jest wywieszona w przedszkolu.

    SKMBT C22423030812210    Stowarzyszenie "Razem dla Sośni" jest organizacją pożytku publicznego - czyli taką, która działa non profit. Oznacza to, że wszystkie nasze środki finansowe przeznaczane są wyłącznie na realizację naszych celów statutowych, a nasza aktywność skupia się na wspieraniu publicznego dobra, a nie na osiąganiu zysku.

 331139437 1643888086056431 6277004815601023014 n„W karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara,
strojów pięknych co niemiara.
Niech się bawią duzi, mali
zgromadzeni na tej sali.”

U7. Uchwałachwała Nr LI/390/2023 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2023r.

 

Uchwała Rady Gminy

20230127 152826     Zgodnie z zapowiedzią: Matyleczki, Pszczółki, Żabki i Biedronki przygotowały moc niespodzianek dla licznie przybyłych gości. Przedszkolaki zaprezentowały swoim najbliższym przepiękne przedstawienia. Nie zabrakło szczerych  życzeń, miłych słów opowiadających o miłości dziadków do wnucząt i wnucząt do dziadków i to w dwóch językach: polskim i angielskim.

Rodzicu!

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach  ogłasza, że od 1 lutego 2023r. do dnia 28 lutego 2023r. do godz. 15.00 możesz zapisać swoje dziecko do naszego przedszkola.