5. Rekrutacja

 

       Informujemy, że  lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024, jest wywieszona w przedszkolu.